Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

AQUARELLA.Part 2.(faces)

Faces part 1.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm
Faces part 2.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm

Faces part 3.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm
Faces part 4.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm
Faces part 5.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm
Faces part 6.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm
Faces part 7.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm
Faces part 8.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm
Faces part 9.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm
Faces part 10.
Aquarella on paper.
0.20cm x 0.20cm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου