Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

AQUARELLA

Aquarella on paper.
0.27cm x 0.35cm
Aquarella/Ink on paper.
0.27cm x 0.35cm
Aquarella on paper.
0.27cm x 0.35cm
Aquarella on paper.
0.27cm x 0.36cm
                            Aquarell on paper.
                             0.27cm x 0.35cm
Aquarella on paper.
0.27cm x 0.35cm


Aquarella on paper.
0.27cm x 0.35cm
Aquarella on paper.
0.27cm x 0.35cm
Aquarella on paper.
0.27cm x 0.35cm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου